Ajatuksia ja ajankohtaista yrittäjyydestä

Yrittäjäpolven vaihtuminen

Kymmenissä tuhansissa yrityksissä mietitään yrittäjäpolven vaihtumista. Taustalla on joko yrittäjän eläköityminen tai muista syistä tapahtuva luopuminen liiketoiminnasta. Nämäkin asiat ovat tietyssä vaiheessa osana yrittäjän arkea. Liian usein järjestelyihin ei ole varattu riittävästi aikaa, tulee siis kiire. Niinpä tilanne voi johtaa siihen, ettei jatkajaa löydetä ajoissa ja elinkelpoisia yrityksiä lakkaa vain olemasta. Tämä on mielestäni eräänlaista tuhlaamista! 

Toki onnistuneita yrittäjäpolvenvaihdoksia saadaan aikaiseksi, ei kuitenkaan tarpeeksi. Ongelma on yleisesti tiedossa, mutta tulokset asian korjaamiseksi ovat olleet kovin vaatimattomia. Siksi tässä kirjoituksessa nostan tämän asian esille, ja haluan muistuttaa asianosaisia ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin tarpeeksi ajoissa. Kannustan luopujia aktivoitumaan ja jatkajille sanoisin, ettei pyörää kannatta välttämättä keksiä uudelleen! Yrittäjyys voidaan hyvin aloittaa myös jatkamalla toimivaa yritystä.

Luopuvalle yrittäjälle jatkaja

Yrittäjäpolven vaihdokseen liittyy aina laajat selvitykset. Prosessi koskettaa useita osapuolia, joiden etujen yhteensovittamisesta on kysymys. Ennen selvityksen käynnistämistä, olisi hyvä yrittäjän löytää jatkaja ja päinvastoin. Tässä kohtaa näyttäisi olevan merkittävä pullonkaula. Puhutaan ns. kohtaanto-ongelmasta, eli luopujat ja jatkajat eivät vaan tunnu löytävän riittävän hyvin toisinansa. Siispä mahdollinen yrityksen luopuja tai jatkaja, rohkaistukaa löytämään toisenne!
Mikäli luopuja ja jatkaja sitten onnistuvat löytämään toisensa, kannattaa heti alusta-alkaen ryhtyä hyödyntämään asiantuntija-apua. Sitä on kosolti tarjolla, sen puutteeseen nämä hankkeet eivät kaadu. En lähde tämän kirjoituksen yhteydessä analysoimaan tarkemmin luopuja- jatkaja hankkeita. Ne kun aina poikkeavat toisistaan ja vaativat yleensä yksilöllisen selvityksen. Oleellista niissä on, että oli sitten kyseessä yrityskauppa ulkopuoliselle tai perinteinen sukupolvenvaihdos, olisi tapahtumaprosessin jälkeen tyytyväisiä osapuolia ja iloisia ilmeitä. Toisin sanoen jatkajalle uutena yrittäjänä syntyisi realistiset toimintaedellytykset jatkettavassa yrityksessä. Tämän lisäksi luopuja saisi työlleen mieleisen jatkajan ja hän saisi siitä vielä kohtuullisen korvauksen.

Miksi alkavan yrittäjän kannattaisi harkita toimivan yrityksen jatkamista?

1) Olemassa olevan yrityksen jatkaminen voi olla riskittömämpää kuin uuden perustaminen
2) Saat useimmiten valmiin asiakaskunnan, markkina-aseman, maineen ja toimintakonseptin
3) Pääset hyödyntämään ja kehittämään valmista yritystä
4) Yrityksillä on historia olemassa, josta voi päätellä jotakin

Toki yrittäjäpolvenvaihdos merkitsee paljon muutakin, kun nuo neljä seikkaa. Niitä ovat mm. hinnan määritys, miten hanke rahoitetaan, jatkajan omien valmiuksien kartoitus, verotus jne. Selvitettävää siis riittää, mutta ottamalla selvitysprosessiin asiantuntijan avuksi niistä lähtökohtaisesti selvitään. Ei muuta kuin rohkeasti vaan liikkeelle ja tuumailuista toimeen!

Entä muuta näkökulmaa uusyrittäjyyteen?

Markkinoilla syntyy kaiken aikaa uusia toimintamalleja. Yhä enenevässä määrin näissä palvelut toteutetaan yrittäjänä. Toki palkkatyötäkin tarvitaan, mutta työmarkkinoiden murros näkyy lähes joka alalla. Tämä tarkoittaa oleellista muutosta työn tekemiseen ja totuttuihin toimintatapoihin. Sähköiset palvelut, erilaiset alihankintakuviot, rakentaminen, hyvinvointi, asiantuntijapalvelut, kauppa, tuotanto jne. Listaa voidaan jatkaa loputtomiin, joissa työ tehdään yhä kasvavassa määrin yrittäjänä. 

Entä markkinatilanne? 

Markkinat eivät ole jähmettyneessä tilassa, se on jatkuvaa liikettä ja liikehdintää. Tämän päivän tilanne voi olla jo huomenna täysin erilainen. Markkinat uudistuvat, kehittyvä, muuntuvat, kasvavat tai joskus joillakin aloilla supistuvat. Tähän listaan, kun lisätään suhdanteet ja muut ulkopuoliset vaikuttajat, voidaan hyvin päätyä tulokseen, jossa todetaan markkinoiden olevan alati liikehdinnässä. Yrityksiä on tietty määrä, tulee uusia ja erilaisten tapahtumien kautta niitä lakkaa olemasta. Toimiakseen markkinat tarvitsevat joka tilanteessa uusiutumista ja myös uusia yrityksiä ja kehitystä olemassa oleviin.

Suuri osa yrityksistä tyytyvät vain olemassa olevaan asemaan, hyvä niin ja usein se on jopa perusteltuakin. Toisaalta kehitystä ja kasvua yrityksissä soisi nykyistä enemmän tapahtuvan, sillä useilla aloilla potentiaalia on tarjolla. Lisäksi markkinoille syntyy kaiken aikaa uusia palveluaukkoja ja toimintamalleja. Tapahtuu muutoksia, kehittymistä ja syntyy uutta tekemistä. Näin markkinat säätävät itseään ja rotaatio jatkuu.

Minkälainen tarve uusyrittäjyyden kohdalla?

Tarvitaan uusia yrittäjiä! Jo pelkästään siksi, että markkinoilta poistuu eläköitymisen myötä runsaasti osaajia ja heidän joukossaan paljon yrittäjiä. Em. lisäksi muuttuvat ja käymistilassa olevat markkinat tarjoavat uutta tekemistä, myös yrittäjyyttä. Voi lähteä liikkeelle joko oman idean turvin tai vaikkapa jatkamalla toimivaa yritystä. Tietenkään kaikkien ei tarvitse pohtia yrittäjyyttä sillä palkkatyötä ja palkansaajia tarvitaan. Oleellista on, ettei ryhdytä tämän asian kohdalla vastakkain asetteluun. Molemmat sekä yrittäjyys, että palkkatyö ovat toistensa vaihtoehtoja, joita kumpiakin toimivat markkinat tulevat tarvitsemaan myös jatkossa.

Minustako yrittäjä?

Kenestä siten on yrittäjäksi? Tähän määritelmään törmää, kun keskustelee ns. asiasta perillä olevien kanssa, tai vaikkapa silmäilee aiheesta kirjoitettua lähdetietoa. Sekä keskusteluissa, että lähdetiedostojen osalta huomaan osin uudistumisen tarvetta. Niissä korostetaan jopa liikakin yrittämisen valmiuksia. 

”Yrittäjäksi loppujen lopuksi opitaan, kun siihen ryhdytään.”

Toki omien valmiuksien pohdinta ja valmentautuminen ennen yritystoiminnan aloittamista on aina aiheellista ja suositeltavaa, mutta ei sen ympärille kannatta jäädä jumittumaan. Liian moni näet piilottaa kynttiläänsä vakkansa alla, lainatakseni tuota vanhan kansan sanontaa. Niinpä kannustan rohkeasti selvittämään realiteetit asiantuntijan kanssa. Kuten tuossa aikaisemmin todetaan, neuvonta-apua ja kanssakulkijaa yrittäjyyteen liittyvissä asioissa on hyvin tarjolla.| 

Entä muuta?

Oleellisiin asioihin keskittyminen yleensä tuottaa tarpeellisen määrän informaatiota, sekä yrittäjälle itselleen, että muille asian osaisille. Kuten rakentamisessa, vankan perustuksen päälle on hyvä lähteä viemään kohdetta ylöspäin. Huolellinen valmistautuminen suunnitelmineen, laskelmineen ja markkinaselvityksineen, ovat osa tarkoittamiani asioita. Näiden lisäksi tapaamiset asiantuntijan kanssa ovat yhdessä sitä perustuksen valamista, johon edellä viittaan. Siinä ohessa yleensä sitten selkenee myös omat valmiudet.

Olenko yksin selvitettävien asioiden kanssa?

Valitettavan usein vieläkin lähdetään liikkeelle ilman minkäänlaisia selvityksiä, suunnitelmia, laskelmia jne. Siitäkin huolimatta vaikka sparrausta, neuvontaa ja valmentamisapua on siis tarjolla, ja vieläpä maksuttakin! Yritysneuvonnassa kokenut asiantuntija toimii yhteistyössä asiakkaan kanssa. Hän toimii sparraajana, tulkkina, henkisenä tukena ja kompassina, jotta oikeat rastit löydetään. YritysVihdin neuvontapalvelu käsittää yrityksen koko elinkaaren. Asioita toki tulee miettiä, mutta pohdiskelua kannattaa ehdottomasti jakaa myös toisen kanssa! Siispä reippaasti varaamaan aika sille toiselle, elikkä YritysVihdin asiantuntijalle.

Kirjoittaja on toiminut alkavan yrittäjän neuvonnan parissa yli 20 vuotta ja kahlannut läpi tuhansia uusia liikeidoita ja niiden eloonjäämisprosentti on ollut huomattavan korkea! 

Kirjoituksessani en juuri käsittele lähdeteoksia, sen paremmin kuin tilastoanalyysejakaan. Ajatukseni kumpuavat omista tuhansista alkavan yrittäjän konsultaatioista, sekä omakohtaisesti koetusta yrittäjyydestä.

Pertti Salovaara

050 – 566 4863
APS – Palveluteam
www.apspalveluteam.fi 
Liikkeenjohdon konsultti, auktorisoitu yritysneuvoja

YritysVihti ry
www.yritysvihti.fi 
hallituksen puheenjohtaja