Holda Group

Mitä teemme?

Ennakoiva pilvipalvelu yrityksien riskien analysointiin
Ennakoiva pilvipalvelu yrityksien riskien analysointiin.

Yritykset elävät jatkuvassa muutoksen tilassa joka on myös otollinen kasvuympäristö yritystä haittaavien riskien, esteiden ja uhkien syntymiselle. Me olemme teitä varten täällä ennakoimassa ja estämässä näiden vaarojen syntymistä.

Osoite: Pakaasiranta 6 B, 02780 Espoo