Medego

Mitä teemme?

Medego on vuonna 2014 perustettu yritys, joka tarjoaa koulutuspalveluja painottuen erityisesti yrityksille sekä yhteisöille tarjottaviin ensiapukoulutuksiin sekä terveys- ja hyvinvointiaiheisiin luentoihin ja hevosalan turvallisuusaiheisiin koulutuspaketteihin.
Medegon pääkouluttajana ja yrittäjänä toimii Sanna Rantanen, joka on tehnyt pitkän uran terveydenhuollossa: kliinisessä hoitotyössä (perusterveydenhuollon ja akuuttihoidon puolella) sekä suunnittelu- ja kehittämistehtävissä. SPR:n ensiavun ja terveystiedon kouluttaja -koulutuksen hän on käynyt vuonna 2010 ja on siitä asti kouluttanut aktiivisesti ensiapua niin yleisö- kuin yrityskursseillakin. Käytännön osaamistaan hän ylläpitää mm. keikkaluonteisissa tapahtumaensiaputehtävissä.

Osoite: Laurintie 31, 03300 OTALAMPI