Muutoksia Starttirahaan

Jaa artikkeli

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Hallitus on hyväksynyt 16.4.2020 valtioneuvoston asetuksen väliaikaisen muutoksen starttirahaan.

Tämän muutoksen myötä yrittäjälle voidaan maksaa starttirahaa myös niiltä päiviltä, jolloin yrittäjä ei koronavirusepidemian vuoksi voi työskennellä yrityksessään.

Asetuksen muutos mahdollistaa starttirahaa saavien yrittäjien toimeentulon turvaamisen laajasti tässä tilanteessa, jota yrittäjä ei ole voinut ennakoida aloittaessan yritystoimintaa.

Starttirahaa saavien yrittäjien toimeentulo epidemian aikana turvataan työttömyysturvan sijasta starttirahalla. Jos starttirahan saajan olisi mahdollista harjoittaa toimintaa esimerkiksi joinakin päivinä viikossa, vaikka työtä ei epidemiasta johtuen olisi kokoaikaisesti, starttirahaa maksettaisiin myös niiltä päiviltä, jolloin yrittäjä ei työskentele yrityksessään.

Hallituksen antama asetus astuu voimaan 17.4.2020 ja on voimassa 30.6.2020 asti. Asetusta sovelletaan starttirahaan, joka maksetaan 16.3. – 30.6.2020 väliseltä ajalta.

Kaikkia starttirahaa saavia yrittäjiä tullaan tiedottamaan asiasta KEHA-keskuksen toimesta.

Lisäksi valmistelun alla on TEM:n esitys starttirahan enimmäiskeston pidentämisestä. Koronavirusepidemiasta johtuen starttirahan enimmäiskestoa on tarkoitus pidentää 12 kuukaudesta 18 kuukauteen. Lakimuutoksella turvattaisiin starttirahaa saavien yrittäjien mahdollisuus yritystoiminnan vakaaseen käynnistämiseen epidemian aiheuttamasta tilapäisestä toimintaedellytysten heikkenemisestä huolimatta.

Lisätiedot:
työministerin erityisavustaja Piia Rekilä, TEM, p. 050 396 3574
vanhempi hallitussihteeri Kirsi Hyttinen, TEM, p. 029 504 8263 (media)
maksatusjohtaja Pauliina Smolander, KEHA-keskus, p. 029 502 6152 Valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Tiedote: KEHA-keskus maksaa starttirahaa maksimipäiviltä koronavirusepidemian aiheuttamissa ennakoimattomissa poikkeusoloissa

Muut artikkelimme